Kênh thông tin tìm hàng vận chuyển đường sông, cần thuê tàu sông, mua bán tàu - sà lan

Ứng dụng trên điện thoại kết nối giao dịch vận tải IZIFIX (https://izifix.com/duong-song) dựa trên nền tảng công nghệ di động để giải quyết những hạn chế về nhu cầu kết nối thông tin trong lĩnh vực khai thác vận tải đường sông cho các Công ty vận tải đường sông, Công ty vận tải sà lan, công ty vận tải xà lan và các Công ty vận tải thuỷ nội địa kết nối với chủ hàng hoặc các đối tác vận chuyển một cách dễ dàng nhất.  

- Tìm kiếm hàng hoá vận chuyển, cần thuê, cho thuê, mua bán: Sà lan, xà lan, tàu sông...tất cả đều có trên IZIFIX.com

Vận tải đường sông

Hiện tại ứng dụng IZIFIX.com được phát hành qua phiên bản ứng dụng di động Android (Google Play),iOS (iPhone/iPad tải từ iTunes) và phiên bản website https://izifix.com/duong-song.

Hình ảnh giao diện ứng dụng IZIFIX.com

Van chuyen sa lan, van tai duong song, van tai tau song

 

Van tai duong song, vận chuyển đường sông, 

Vân chuyển tàu sông

 

Ông Hoàng Hồng Giang, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa VN đánh giá: “Ra đời chưa lâu nhưng ứng dụng IZIFIX đã và đang có những bước phát triển khá tốt, tạo được chỗ đứng trên thị trường là điều rất đáng mừng đối với vận tải đưởng thủy cũng như các phương thức vận tải khác. Cục rất ủng hộ để IZIFIX ngày càng hoàn thiện và cam kết hỗ trợ về cơ chế chính sách, tháo gỡ những khó khăn nếu thực tiễn hoạt động của ứng dụng có gì vướng mắc.

Nếu IZIFIX cần thêm các thông tin về đường thủy để cập nhật lên ứng dụng cho nhiều người tìm hiểu và sử dụng, Cục cũng sẽ cung cấp. Ngoài ra, Cục sẽ tạo điều kiện để IZIFIX gặp gỡ, trao đổi thông tin với các chuyên gia về lĩnh vực đường thủy, các chủ hàng, chủ phương tiện… thông qua các hội nghị, hội thảo”. (Trích trong http://www.baogiaothong.vn/hon-1400-nguoi-su-dung-ung-dung-giao-dich-van-tai-izifix-d192535.html)

 

Tag: vận tải sà lan, vận tải tàu sông, vận tải sà lan, công ty vận tải sà lan, công ty vận chuyển tàu sông, công ty vận tải sà lan,