Kiểm soát trọng lượng container ra vào cảng biển

Kiem-soat-trong-luong-container-vao-cang-bien

 

Sáng nay (6/5),Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công chủ trì cuộc họp xây dựng dự thảo Thông tư quy định về kiểm soát tải trọng phương tiện, khối lượng hàng hóa vận chuyển tại cảng biển. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Công đã chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam và các vụ chức năng khẩn trương đưa vào Thông tư nội dung kiểm soát khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng container vào/rời cảng biển Việt Nam.

 

Quy định này là để nội địa hóa quy định của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 đã được sửa đổi bổ sung bởi Nghị quyết SC.380(94).

 

Theo đó, quy định này áp dụng chung cho các nước là thành viên của IMO, yêu cầu kể từ ngày 1/7/2016, các container trước khi đưa lên tàu để vận chuyển bằng đường biển phải được cân để xác định trọng lượng chính xác. Chỉ những container đã xác định trọng lượng mới được phép đưa lên tàu. Việc xác định trọng lượng container được thực hiện thông qua các trạm cân được phép hoạt động, có thể theo 2 cách: cân riêng hàng hóa rồi cộng với trọng lượng vỏ container hoặc cân cả container đã chứa hàng.

 

Việc đưa vào Thông tư quy định kiểm soát trọng lượng hàng hóa nói chung, gồm cả cân hàng hóa vận chuyển bằng container và hàng rời ra vào cảng biển Việt Nam cũng được đặt ra. Song theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Công: “Trước mắt Thông tư chỉ đưa ra quy định việc kiểm soát trọng tải hàng hóa vận chuyển bằng container để đáp ứng quy định của IMO. Làm chặt hơn việc kiểm soát tải trọng toàn bộ hàng hóa vào/rời cảng biển nhằm bảo đảm ATGT và bảo vệ kết cấu hạ tầng ngay từ nguồn hàng, nhưng nguyên tắc là không được gây khó khăn cho doanh nghiệp. Bộ GTVT sẽ nghiên cứu và xin ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Bộ GTVT về vấn đề này. Trước mắt việc kiểm soát tải trọng này tiếp tục thực hiện bởi các văn bản chỉ đạo điều hành”.

 

                   Theo Baogiaothong