Chính sách phát triển giao thông vận tải đường thuỷ nội địa

    Với Chiến lược phát triển và Cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải Đường thủy nội địa của Chính phủ ; cơ hội lớn sẽ mở ra cho các Doanh nghiệp bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông Đường thủy nội địa, các Doanh nghiệp vận tải Đường thủy nội địa và các Trường đào tạo chuyên ngành Đường thủy nội địa.

Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước VN, UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất vốn vay cho đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy…

(theo:http://duongthuy.edu.vn)

TIN GIAO DỊCH MỚI NHẤT
Không tìm thấy dữ liệu