Siết chặt kiểm soát tải trọng container ngay tại cảng biển

Container phải cân trước khi đưa lên tàu biển

Thực tế kiểm soát tại trọng tải cảng biển

Qua công tác thanh tra, kiểm tra kiểm soát trọng tải (KSTT) phương tiện tại các cảng biển cho thấy việc KSTT cũng đã đạt được những hiệu quả nhất định.

Cụ thể như việc xếp hàng hóa lên phương tiện giao thông đường bộ tại các cảng biển đã được các đơn vị chấp hành và thực hiện quy định việc xếp hàng container, hàng bao kiện, các hàng rời khó xác định khối lượng các đơn vị đều có cân để KSTT, các số liệu tải trọng đã lưu trữ tương đối khoa học thuận tiện cho việc quản lý và thanh tra, kiểm tra, một số doanh nghiệp khai thác cảng biển đã đầu tư hệ thống kiểm soát tải trọng bằng hệ thống thẻ, sử dụng công nghệ thông tin để kiểm soát.

Điều này cho thấy, các doanh nghiệp đã thật sự quan tâm và quyết liệt triển khai theo chủ trương của Chính phủ, Bộ GTVT, công tác KSTT tại cảng biển đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu, số lượng các vi phạm giảm nhiều, ý thức chấp hành của lái xe, chủ phương tiện và người bốc xếp hàng hóa đã được nâng cao hoạt động kiểm soát tải trọng được duy trì liên tục và ngày càng được siết chặt hơn.

Tuy nhiên, trong hoạt động KSTT hàng hóa tại các cảng biển hiện nay vẫn còn nhiều bất cập, như: chưa có quy định cụ thể đối với công tác KSTT tất cả các loại hàng hóa do các doanh nghiệp khai thác cảng biển kinh doanh bốc xếp tại cảng, việc cân KSTT hàng hóa qua cảng chưa có quy định... dẫn tới chưa có chế tài để giám sát, kiểm tra của hoạt động này.

Việc KSTT của các doanh nghiệp cảng chưa có quy định bắt buộc, nên việc kiểm tra, giám sát cũng chưa có hiệu quả do thiếu các quy định về trách nhiệm của các cảng, của các cá nhân, tổ chức dẫn tới thiếu cơ sở để căn cứ hành vi vi phạm hành chính khi các cảng không tuân thủ việc kiểm soát theo đúng quy trình, do đó xảy ra sự cạnh tranh không lành mạnh trong việc kinh doanh.

 

Các cảng chấp hành tốt thì lại không có khách hàng và những cảng không chấp hành tốt thì lại nhiều khách hàng, dẫn tới sự bất bình giữa các doanh nghiệp và không tạo được sự nghiêm minh của pháp luật

Biện pháp kiểm soát tải trọng hàng hóa tại cảng biển

Thực tế các container vận chuyển quốc tế hiện nay cơ bản được các hãng tàu, chủ hàng và các bến liên quan đã và đang thực hiện KSTT hàng hóa theo quy định của Công ước bổ sung có hiệu lực ngày 01.7.2016. Việc KSTT container phải đạt được các yêu cầu về xác minh trọng lượng container và quy trình đóng gói trước khi đưa lên tàu.

Theo đó, Công ước SOLAS sửa đổi yêu cầu chủ hàng kiểm tra khối lượng toàn bộ của các container đóng gói trước khi xếp lên tàu. Các chủ hàng phải nộp các khối lượng toàn xác nhận để làm chủ tàu hoặc người đại diện của mình và cho người vận hành thiết bị đầu cuối thông qua các chứng từ vận tải đầy đủ trước khi xếp hàng. Nếu chủ hàng không thể cung cấp khối lượng tổng được xác minh của các container đóng gói, chủ tàu có quyền từ chối cho phép các container lên tàu.

Công ước SOLAS quy định quy trình đóng gói hàng hóa được đưa lên tàu

Để các nhận khối lượng toàn của một container đóng gói, người gửi hàng có thể sử dụng thiết bị được chứng nhận để cân toàn bộ thùng đóng gói hoặc có thể cân tất cả các gói và các mặt hàng, bao gồm cả khối lượng của pallet, chèn lót và đóng gói khác và vật liệu bảo vệ phải được đóng trong container, và thêm khối lượng bì của container với tổng khối lượng đơn sử dụng một phương pháp chứng nhận được công nhận bởi cơ quan thực thi của đất nước.

Các yêu cầu SOLAS để xác minh khối lượng toàn bộ của một container đóng gói áp dụng cho tất cả các container mà Công ước quốc tế về an toàn Container (CSC) 1972 được áp dụng, và những loại đó được xếp gọn vào một tàu được xác định bởi Cục quản lý để chịu SOLAS chương VI.

Đối vởi yêu cầu đối với hàng đóng gói, chủ hàng, người có kế hoạch xuất khẩu container đóng gói từ các cảng Trung Quốc sau 01.7.2016, cần kiểm tra lại khối lượng toàn bộ của các container đóng gói trước khi xếp lên tàu. Các chủ hàng nêu trên có thể chọn một trong hai phương pháp để xác minh các khối lượng toàn bộ của container đóng gói. Nếu cần toàn bộ thùng, sau khi kết thúc đóng gói và niêm phong một container, người gửi hàng có thể cân nhấc container đóng gói hoặc sắp xếp cho bên thứ ba sử dụng thiết bị được chứng nhận bởi các tổ chức giám sát đo lường để cân nhấc. Nếu cân tất cả các gói và các mặt hàng, người gửi hàng nên thực hiện theo các thủ tục trong "Hướng dẫn các Cách 2 cho Lấy kích Tổng khối lượng của một container đóng gói" để tính toán khối lượng toàn bộ tổng thể của các container đóng gói.

Các chủ hàng nêu trên phải nộp các khối lượng toàn xác nhận để làm chủ tàu hoặc người đại diện của mình và cho người vận hành thiết bị đầu cuối đầy đủ trước sử dụng các chứng từ vận tải.

 

PV

 

 

TIN GIAO DỊCH MỚI NHẤT
Không tìm thấy dữ liệu