Bộ Giao thông Vận tải mở Chuyên mục Phát triển vận tải biển, pha sông biển

Ngay trong tháng 1/2018, Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông Vận tải mở Chuyên mục Phát triển vận tải biển, pha sông biển.

Bộ Giao thông Vận tải mở Chuyên mục Phát triển vận tải biển, pha sông biển. Ảnh minh họa: TTXVN.

Bộ Giao thông Vận tải cho biết Bộ vừa mở Chuyên mục Phát triển vận tải biển, pha sông biển với mục đích truyền thông về tiềm năng phát triển ngành vận tải biển và vận tải pha sông biển; trưng cầu ý kiến xã hội, các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đóng góp hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách thuận lợi nhằm tạo bước phát triển đột phá. 

Việc mở Chuyên mục Phát triển vận tải biển, pha sông biển được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại Thông báo kết luận số 478/TB-BGTVT ngày 22/12/2017 tại cuộc họp bàn về cơ chế, chính sách và giải pháp để tăng thị phần vận tải đường biển, pha sông biển. Theo đó, ngay trong tháng 1/2018, Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông Vận tải mở Chuyên mục Phát triển vận tải biển, pha sông biển. 

Trước đó, tại cuộc họp ngày 11/12/2017, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhận định, các nước đều đánh giá Việt Nam có tiềm năng rất lớn về vận tải thủy (bao gồm vận tải thủy nội địa và vận tải biển). Vận tải thủy của Việt Nam nhất là ở miền Bắc vẫn chưa phát triển là do chưa có giải pháp hay chưa có cơ chế chính sách phù hợp để khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển. 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định, Bộ Giao thông Vận tải ủng hộ các đề xuất mà Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam nêu và yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo đề xuất cụ thể hơn về việc giảm thuế cho vận tải thủy, ưu đãi về tiếp cận vốn ngân hàng cho đóng tàu, có cơ chế tài chính khuyến khích cho đào tạo cũng như chế độ đãi ngộ đối với thuyền viên và nguồn nhân lực vận tải thủy nói chung. 

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp vận tải cần liên doanh liên kết với các tập đoàn lớn trong nước để tạo nguồn hàng ổn định, kết nối được các loại hình vận tải khác nhau để nâng cao thị phần vận tải./.

 

TIN GIAO DỊCH MỚI NHẤT
Không tìm thấy dữ liệu