Một số chứng từ ngoài cần chuẩn bị trong vận chuyển hàng hóa đường biển

Ngoài các chứng từ xuất trình hải quan và giao dịch với cảng, tàu được sự uỷ thác của chủ hàng lập hoặc giúp chủ hàng lập những chứng từ về hàng hoá, chứng từ về bảo hiểm, chứng từ về thanh toán... ta có thể xem xét đến một số chứng từ chủ yếu sau:

a. Giấy chứng nhận xuất xứ sản phẩm(Certificate of origin)

Giấy chứng nhận xuất xứ là chứng từ có ghi nơi sản xuất hàng do người xuất khẩu kê khai, ký và được người của cơ quan có thẩm quyền của nước người xuất khẩu xác nhận. Chứng từ này cần thiết cho cơ quan hải quan để tuỳ theo chính sách của Nhà nước vận dụng các chế độ ưu đãi khi tính thuế cho khách hàng nhập khẩu và cũng cần thiết cho việc theo dõi thực hiện chế độ hạn ngạch. Ðồng thời trong giới hạn nhất định, nó nói lên phẩm chất của hàng hoá bởi vì đặc điểm địa phương và điều kiện sản xuất cũng là yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng hàng hoá.

Ojp5tD.jpg

Hoá đơn thương mại của hàng hóa(Commercial invoice)

b. Hoá đơn thương mại của hàng hóa(Commercial invoice)

Sau khi vận chuyển hàng hóa bằng đường biển xuất khẩu đi, người xuất khẩu cần chuẩn bị một hoá đơn thương mại. Ðó là yêu cầu của người bán yêu cầu người mua phải trả số tiền hàng đã được ghi trên hoá đơn.

c. Phiếu đóng gói hàng hóa(Packing list)

Phiếu đóng gói là bảng kê khai tất cả các hàng hoá được đựng trong một kiện hàng. Phiếu đóng gói được dùng để mô tả cách đóng gói hàng hoá ví dụ như kiện hàng được chia ra làm bao nhiêu gói, loại bao gói được sử dụng, trọng lượng của bao gói, kích cỡ bao gói, các dấu hiệu có thể có trên bao gói... Phiếu đóng gói được đặt trong bao bì sao cho người mua có thể tìm thấy dễ dàng, hoặc có khi để trong một túi gắn bên ngoài bao bì.

d. Giấy chứng nhận số lượng/trọng lượng(Certificate of quantity/weight)

Giấy chứng nhận số lượng/ trọng lượng là một chứng thư mà người xuất khẩu lập ra, cấp cho người nhập khẩu nhằm xác định số trọng lượng hàng hoá đã giao

Tuy nhiên để đảm bảo tính trung lập trong giao hàng, người nhập khẩu có thể yêu cầu người xuất khẩu cấp cho mình giấy chứng nhận số/trọng lượng do người thứ ba thiết lập như Công ty giám định, Hải quan hay người sản xuất.

I7BuBG.jpg

Chứng từ bảo hiểm của hàng hóa

e. Chứng từ bảo hiểm của hàng hóa

Người giao nhận theo yêu cầu của người xuất khẩu có thể mua bảo hiểm cho hàng hoá. Chứng từ bảo hiểm là những chứng từ do cơ quan bảo hiểm cấp cho các đơn vị xuất nhập khẩu để xác nhận về việc hàng hoá đã được bảo hiểm và là bằng chứng của hợp đồng bảo hiểm

Chứng từ bảo hiểm thường được dùng là đơn bảo hiểm (Insurance Policy) hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa (Insurance Certificate)

 

Với một số chứng từ ngoài cần chuẩn bị trong vận chuyển hàng hóa đường biển mà izifix vừa liệt kê dưới đây. Hi vọng các bạn có thể chuẩn bị cho mình những giấy tờ cần thiết một cách đầy đủ để có thể tránh được rủi ro trong vận chuyển hàng hóa đường biển của mình.

 
TIN GIAO DỊCH MỚI NHẤT