Cục Đăng kiểm và Hàng hải ký kết thêm quy chế kiểm soát tàu biển và tàu sông pha biển nhằm đảm bảo an toàn hàng hải

Chiều 16/5, Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN Trần Kỳ Hình và Cục trưởng Cục Hàng hải VN Nguyễn Xuân Sang cùng ký kết Quy chế phối hợp mới về công tác quản lý Nhà nước bảo đảm an toàn, an ninh, lao động và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong lĩnh vực hàng hải.

Theo Cục trưởng Cục Hàng hải VN Nguyễn Xuân Sang, nội dung phối hợp giữa 2 Cục thống nhất tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc, quyết tâm thực hiện quy chế phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc để đảm bảo an toàn hàng hải và tàu sông pha biển (tàu SB).

Phạm vi mở rộng gồm: phối hợp trong công tác kiểm tra tàu biển hoạt động nội địa và tàu sông pha biển cấp VR- SB; điều tra tai nạn hàng hải; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đảm bảo an toàn, an ninh, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường cho các chủ thể liên quan; trao đổi thông tin, dữ liệu về đội tàu, chủ tàu, đơn vị quản lý khai thác tàu biển chạy hoạt động tuyến quốc tế.

Được biết, năm 2013, Cục Hàng hải VN và Đăng kiểm VN đã có quy chế phối hợp thực hiện Chỉ thị của Bộ GTVT về thực hiện đề án đưa đội tàu biển VN ra khỏi danh sách đen của Tokyo - Mou vào cuối năm 2014. Sự phối hợp giữa 2 lực lượng đã góp phần mang lại kết quả đưa đội tàu biển Việt Nam thoát khỏi “danh sách đen” của Tokyo - Mou vào cuối năm 2014, và được xếp vào “danh sách trắng” về tàu biển bị lưu giữ tại các cảng biển nước ngoài. Trong năm 2015-2016, đội tàu biển Việt Nam tiếp tục được xếp vào “danh sách trắng”.

Tuy nhiên, tình hình an toàn hàng hải trong quý IV/2016 và 5 tháng đầu năm 2017 có diễn biến phức tạp, một số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, nghiêm trọng đã xay ra đối với tàu biển nội địa và tàu SB, gây thiệt hại nặng nề về sinh mạng và tài sản. Từ đầu năm đến giữa tháng 5/2017, khu vực Tokyo - Mou lưu giữ 11 lượt tàu biển Việt Nam trong tổng số 288 lượt tàu bị lưu giữ, chiếm tỷ lệ 3,82%.

Trích dẫn theo nguồn: Báo Giao Thông - Mục Giao Thông Phát Triển 

http://www.baogiaothong.vn/cuc-dang-kiem-va-hang-hai-phoi-hop-mo-rong-kiem-soat-tau-bien-d209094.html

TIN GIAO DỊCH MỚI NHẤT