Phát triển logistics: Doanh nghiệp nội “lép vế”
Phát triển logistics: Doanh nghiệp nội “lép vế”
1 năm trước250

Được xác định là ngành dịch vụ quan trọng trong hoạt động thương mại, nhưng lĩnh vực logistics (quản trị chuỗi cung ứng) của Hà Nội còn manh mún. Đặc biệt, các doanh nghiệp trong nước đang "lép vế" trước sự cạnh tranh khốc liệt của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Yếu và thiếu đồng bộ
Hướng Dẫn An Toàn Giao Dịch
Hướng Dẫn An Toàn Giao Dịch
1 năm trước 1782

Hướng Dẫn An Toàn Giao Dịch