Bắt đầu tháng cao điểm xử lý vi phạm giao thông đường thủy
Bắt đầu tháng cao điểm xử lý vi phạm giao thông đường thủy
2 năm trước776

Thanh tra giao thông, Cảng vụ Đường thủy trung ương và Hải Phòng cùng ra quân bảo đảm trật tự ATGT đường thủy.