Đường bộ
Đường sông
Đường bộ - tiếng ViệtĐường biểnĐường bộ - tiếng AnhSea transport
Thông tin tài khoản
Item has expired

Contact:

155

Infomation

6,000MTS/5% TAPIOCA RESIDUES PELLETS S/F ABT 1.55 WOG
LOADPORT: 1-2SB/SA KOHSICHANG,THAILAND
LOADRATE: 2,000MTS PWWD SATAFTSHEX EIU SHEX PERIOD: SAT1200-MON0800.
DISCHARGE PORT: 1-2SB ULSAN AND/OR KUNSAN AND/OR MOKPO – NOFI TERMS
DISCHARGE RATE: 2,000MTS PWWD SATAFTSHEX EIU SHEX PERIOD: SAT1200-MON0800.
LAYCAN: VSL DATE
FREIGHT RATE: USD XX.XX/PMT
DETENTION RATE: USD XXXX PDPR
3.75% COM

Keywords:

Tag:

Post+