Đường bộ
Đường sông
Đường bộ - tiếng ViệtĐường biểnĐường bộ - tiếng AnhSea transport
Thông tin tài khoản

Contact:

23

Infomation

6,000MTS/5% TAPIOCA RESIDUES PELLETS S/F ABT 1.55 WOGLOADPORT: 1-2SB/SA KOHSICHANG,THAILANDLOADRATE: 2,000MTS PWWD SATAFTSHEX EIU SHEX PERIOD: SAT1200-MON0800.DISCHARGE PORT: 1-2SB ULSAN AND/OR KUNSAN AND/OR MOKPO – NOFI TERMSDISCHARGE RATE: 2,000MTS PWWD SATAFTSHEX EIU SHEX PERIOD: SAT1200-MON0800.LAYCAN: VSL DATEFREIGHT RATE: USD XX.XX/PMTDETENTION RATE: USD XXXX PDPR3.75% COM

Keywords:

Tag:

Post+