Đường bộ
Đường sông
Đường bộ - tiếng ViệtĐường biểnĐường bộ - tiếng AnhSea transport
Thông tin tài khoản
Item has expired

Contact:

126

Infomation

6,000MTS/10% CORN IN BULK
LOADPORT: 1-2SB/SA KOHSICHANG OR BANGKOK,THAILAND
LOADRATE: 1,500MTS PWWD SATAFTSHEX EIU SHEX PERIOD: SAT1200-MON0800.
DISCHARGE PORT: 1-2SB BATANGAS OR SUBIC BAY OR GENERAL SANTOS IN CHOPT.
DISCHARGE RATE: 1,000MTS PWWD SATAFTSHEX EIU SHEX PERIOD: SAT1200-MON0800.
LAYCAN: NOVEMBER 20 ONWARDS
FREIGHT RATE: USD XX.XX/PMT BASIS BATANGAS
FREIGHT RATE: USD XX.XX/PMT BASIS SUBIC
FREIGHT RATE: USD XX.XX/PMT BASIS SANTOS
DETENTION RATE: USD XXXX PDPR
DISCOUNT FOR LOADING IN KOH SICHANG – USD 0.50/PMT
3.75% COM

Keywords:

Tag:

Post+