Đường bộ
Đường sông
Đường bộ - tiếng ViệtĐường biểnĐường bộ - tiếng AnhSea transport
Thông tin tài khoản
Item has expired

Contact:

205

Infomation

3,500MTS/10% COPRA EXTRACTION PELLETS. (STOWAGE FACTOR 60 CUFT/MT).LOADPORT: 1-2SB SURABAYA, INDONESIALOADRATE: 1,000MTS PWWD SATAFTSHEX EIU SHEX PERIOD: SAT1200-MON0800.DISCHARGE PORT: 1-2SB HAIPHONG, VIETNAMDISCHARGE RATE: 1,000MTS PWWD SATAFTSHEX EIU SHEX PERIOD: SAT1200-MON0800.LAYCAN: VSL DATEFREIGHT RATE: USD XX.XX/PMTDETENTION RATE: USD XXXX PDPR3.75% COM

Keywords:

Tag:

Post+