Đã hết tin đăng

Sà lan chạy rỗng

Vận tải sà lan , Vận tải đường sông (vận tải thuỷ) , Công ty vận tải sà lan ,

Ứng dụng kết nối giao dịch vận tải IZIFIX - Kết nối các công ty vận tải xà lan, công ty sà lan, công ty tàu sông, tàu nội địa tìm hàng hoá vận chuyển - kết nối trực tiếp giữa chủ tàu và chủ hàng