Đã hết tin đăng

Công ty vận tải sà lan

Mua bán xà lan , Vận tải đường thuỷ , Thuê sà lan , Tàu sông , Công ty vận tải Sà lan , Vận tải đường sông ,

Ứng dụng kết nối giao dịch vận tải IZIFIX - Kết nối các công ty vận tải xà lan, công ty vận tải đường sông, công ty sà lan, công ty tàu sông, tàu nội địa tìm hàng hoá vận chuyển - kết nối trực tiếp giữa chủ tàu và chủ hàng