Đường bộ
Đường sông
Đường bộ - tiếng ViệtĐường biểnĐường bộ - tiếng AnhSea transport
Thông tin tài khoản
Tin đã hết hạn

Liên hệ:

133

Ghi chú

ABT 7000 MT STEEL BILLET (6.00M)
-. 1 SBP YOKOHAMA, JAPAN / 1 SBP BATANGAS, PHILIPPINES
-. LYCN 15/DECEMBER/2017 -15 /JANUARY/2018
-. INVITE OWNER'S BEST OFFER ON F.I.S.T./BT BSS 1/1
-. L/D RATE: C.Q.D BENDS
-. CHTRS' AGT BENDS (TWO PORT CHARGE TTL USD30,000 FOR YR REF)
-. NEED VSLS GEAR/CRANE MIN 15MT,
-. VSLS AGE MAX 25 YEARS
-. COM: 2.50% PUS

Tư khóa phổ biến:

Tag:

Đ.tin+