Đường bộ
Đường sông
Đường bộ - tiếng ViệtĐường biểnĐường bộ - tiếng AnhSea transport

Quy Định Cần Biết

“ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN” KHI THAM GIA IZIFIX

Cập nhật lần cuối: ngày 09-03-2016.

 

XIN VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY TRƯỚC KHI TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Khi khách hàng tiếp cận, tải ứng dụng, tạo tài khoản và sử dụng dịch vụ của IZIFIX thì khách hàng đã hiểu rõ, đồng ý thực hiện và chấp nhận chịu sự ràng buộc của các ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN này.

Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, bạn sẽ không có quyền truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ của IZIFIX.

IZIFIX có thể chấm dứt, thay đổi các Điều khoản này hoặc bất kỳ Dịch vụ của IZIFIZ nào liên quan đến bạn vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Khi sửa đổi các ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN thì IZIFIX sẽ cập nhật tại vị trí này. Nếu bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng các Dịch vụ sau các bài đăng này, nghĩa là bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của các ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN đã được sửa đổi.

 

I. CÁC DỊCH VỤ

1. Các dịch vụ của IZIFIX tạo thành một nền tảng công nghệ cho phép người dùng sử dụng (gọi chung là “Ứng Dụng”) như sau:

- Các ứng dụng di động của IZIFIX.

- Các trang web được IZIFIX cung cấp như một phần của Dịch vụ.

2. Ứng dụng được sử dụng cung cấp thông tin hỗ trợ giao dịch, lên lịch trình vận chuyển, dịch vụ hậu cần về vận tải giữa các bên là các bên thứ ba độc lập các dịch vụ của IZIFIX như sau:

2.1. Chủ hàng có nhu cầu vận tải hàng hóa

2.2. Nhà cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa

2.3. Nhà cung cấp dịch vụ hậu cần vận tải đã bao gồm các bên mua, bán phương tiện vận tải.

BẠN ĐỒNG Ý RẰNG IZIFIX KHÔNG CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN TẢI HOẶC HẬU CẦN HOẶC CÓ CHỨC NĂNG NHƯ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN TẢI. TẤT CẢ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOẶC HẬU CẦN ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI NHÀ THẦU ĐỘC LẬP BÊN THỨ BA KHÔNG LÀM VIỆC CHO IZIFIX.
 

II. CHÍNH SÁCH VỀ BẢN QUYỀN

Khách Hàng cam kết sẽ không vi phạm việc sử dụng, sao chép hay phân phối bất kỳ nội dung, thông tin nào có liên quan đến hoặc được nêu trong “ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN” của IZIFIX.

1. Khách Hàng xác nhận và đồng ý rằng tất cả các tài liệu, thông tin và nội dung bao gồm logo, thương hiệu, nhãn hiệu, biểu tượng, văn bản, hình ảnh, phần mềm, sản phẩm, dữ liệu, dịch vụ, giao diện Website và các tài sản sở hữu trí tuệ khác được IZIFIX công bố, sử dụng trên Website, Ứng Dụng cũng như các ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN là các tài sản trí tuệ thuộc quyền sở hữu của IZIFIX và được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam.
2. Khách Hàng không được phép sử dụng, sao chép các thông tin hoặc tạo ra các nội dung phát sinh từ các thông tin trên IZIFIX lên bất kỳ một chỗ nào khác mà không được sự đồng ý bằng văn bản của IZIFIX.

III. THÔNG BÁO KHI VI PHẠM BẢN QUYỀN

Trong trường hợp có việc vi phạm bản quyền xảy ra, IZIFIX có quyền thực hiện một trong các biện pháp để bảo vệ quyền lợi của mình:

1. Gửi thông báo bằng văn bản/email cho Khách Hàng (không phải nghĩa vụ),thông tin Khách Hàng đã và đang vi phạm bản quyền về việc sử dụng, sao chép hay phân phối các Thông Tin thuộc quyền sở hữu trí tuệ của IZIFIX. Trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo của IZIFIX, bằng bất cứ hành động hay phương pháp nào, Khách Hàng phải chấm dứt ngay hành vi vi phạm bản quyền này.

2. Khởi kiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp này, Khách Hàng phải thanh toán toàn bộ các chi phí có liên quan đến việc khởi kiện, bao gồm nhưng không giới hạn án phí, bồi thường toàn bộ thiệt hại.

III. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. Điều kiện tham gia giao dịch

1.1. Khách Hàng muốn tham gia Dịch vụ phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Đã đủ 18 tuổi trở lên

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

2.2. Để có thể xem chi tiết thông tin, đăng tin…trên Ứng Dụng, Khách Hàng cần đăng ký Tài Khoản (Username) bằng cách cung cấp thông tin Doanh nghiệp hoặc cá nhân, số điện thoại di động, Email liên hệ. Sau khi hoàn tất việc cung cấp thông tin, IZIFIX sẽ cho phép Khách Hàng dùng Username  là “Mã Khách hàng” do mình tạo để truy cập và quản lý quá trình giao dịch của mình.
Việc Khách Hàng không duy trì thông tin Tài khoản chính xác, đầy đủ và cập nhật có thể dẫn đến việc Khách Hàng sẽ không có quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ hoặc chấm dứt Thỏa thuận này giữa Khách Hàng và IZIFIX.

Khách Hàng chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra trong Tài khoản của mình, và đồng ý duy trì tính an ninh và bảo mật Username và Password Tài khoản của mình tại mọi thời điểm.

Khách Hàng không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao Tài khoản của mình cho bất kỳ cá nhân hoặc thực thể pháp lý nào khác.

2.3. Khách Hàng chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ các thông tin mà mình kê khai để tạo Username trên các Ứng dụng của IZIFIX.

Trong mọi trường hợp, ở mọi thời điểm, IZIFIX có quyền xác minh thông tin mà Khách Hàng đã cung cấp nhưng không có nghĩa là IZIFIX có thể đảm bảo thông tin mà Khách Hàng đã khai là chính xác.

2.4. Khách Hàng đồng ý tuân thủ tất cả các luật áp dụng khi sử dụng các Dịch vụ và bạn chỉ sử dụng các dịch vụ của IZIFIX cho các mục đích hợp pháp.

2. Hoạt động nhắn tin, email

Bằng cách tạo một Tài khoản, Khách Hàng đồng ý rằng các Dịch vụ IZIFIX có thể gửi cho mình các thông báo dưới dạng:

- Tin nhắn văn bản

- Email

- Tin thông báo trên điện thoại.

- Tin nhắn trên mạng.

- Gọi điện thoại trực tiếp đến khách hàng.

Hoạt động hông báo như một phần của hoạt động kinh doanh thông thường của việc sử dụng các Dịch vụ. Khách Hàng có thể chọn không nhận thông báo từ IZIFIX bất kỳ lúc nào bằng cách gửi email tới ops@izifix.com nói rằng mình không còn muốn nhận các thông báo như vậy. Bạn công nhận rằng việc lựa chọn không nhận các tin nhắn văn bản (SMS) có thể ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng Dịch vụ.

3. Vấn đề về miễn trách nhiệm của IZIFIX
 

3.1. IZIFIX là Ứng dụng để người có nhu cầu vận tải và người vận tải hoặc hậu cần vận tải gặp nhau giao dịch thương mại. Tất cả các giao dịch trên IZIFIX như vận tải hàng hóa, mua bán phương tiện, thông tin, sử dụng dịch vụ sẽ được thực hiện trực tiếp giữa người mua và người bán. Công ty cổ phần IZIFIX hoàn toàn không liên quan đến hoạt động mua bán này, và không chịu trách nhiệm gì về tranh chấp xảy ra giữa các bên.

3.2. Thông tin về người vận chuyển, phương tiện vận chuyển, thông tin về chủ hàng, thông tin về hàng hóa, dịch vụ trên IZIFIX chỉ mang tính tham khảo, Khách hàng phải tìm cách xác minh thông tin và uy tín của đối tác trước khi ra quyết định mua hàng. Công ty cổ phần IZIFIX hoàn toàn không chịu trách nhiệm về tranh chấp về những thông tin đã nêu trên.

3.3. IZIFIX luôn luôn cố gắng hết sức cải thiện hệ thống Ứng dụng, tạo một môi trường giao dịch nhanh chóng, tiện lợi hơn tuy nhiên trong quá trình sử dụng có thể sẽ phát sinh các lỗi do đường truyền, máy tính gây ra dẫn đến gián đoạn cản trở việc hỗ trợ giao dịch của quý Khách hàng. Đây là những sự cố không kiểm soát được, do vậy chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất phát sinh nào từ những sự cố trên gây ra.

3.4. IZIFIX sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào trong các trường hợp sau:

- Người chủ hàng cung cấp thông tin hàng hóa, tính pháp lý của hàng hóa, điều kiện vận chuyển…liên quan đến hàng hóa, xếp dỡ, bến bãi… cho người mua trên IZIFIX.

- Người chủ phương tiện cung cấp thông tin về phương tiện, tính pháp lý của phương tiện, lịch trình vận tải, số lượng hàng vận chuyển, chất lượng hàng trong quá trình vận chuyển, ….liên quan đến phương tiện cho chủ hàng trên IZIFIX.
- Hàng hóa, phương tiện, dịch vụ của Khách hàng đăng tải lên IZIFIX là hàng hóa, phương tiện, dịch vụ bị cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh (nếu người bán không đáp ứng được các điều kiện mà pháp luật quy định),bị cấm quảng cáo, hàng nhập lậu, hàng hóa không có đầy đủ hóa đơn chứng từ và các giấy tờ pháp lý khác kèm theo.